AKTIVITI BULAN INI

Khamis, 10 Mac 2011

KATA ALU-ALUAN GURU BESARKATA ALUAN GURU BESAR

Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2016 akhirnya dapat diterbitkan dengan jayanya. Tahniah dan syabas saya rakamkan buat barisan pentadbir dan jawatankuasa pelaksana di atas segala usaha  dan sumbangan kalian sehingga buku ini dapat diterbitkan.


Besarlah harapan saya buku ini menjadi panduan bagi merancang dan melaksanakan program bagi tahun 2016. Pada  tahun ini ada perubahan tugas dan tanggungjawab dibuat berikutan berlaku perpindahan  keluar dan kemasukan  beberapa orang guru baru. Beberapa sesi perbincangan telah diadakan untuk memastikan agihan tugas guru yang sesuai dan seimbang. Sungguhpun begitu, segelintir guru didapati menyandang beberapa tugas atas dasar kepakaran yang dimiliki. 

Tahun 2016 adalah merupakan tahun yang penuh dengan cabaran bagi semua warga sekolah ini selaras dengan arus perubahan yang pantas dalam dunia pendidikan. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, mengharapkan pelbagai anjakan daripada warga guru bagi menentukan generasi yang akan dihasilkan benar-benar kompeten dan berkualiti.Kita sebagai pendidik merupakan penggerak untuk meneruskan usaha dan fokus di akhir Gelombang 1 (2013-2015 ) dan di awal Gelombang 2 (2016-2020).Pada masa yang sama kita perlu bersedia untuk menghadapi generasi abad ke-21. Justeru guru perlu bersikap lebih profesional untuk memenuhi kehendak pendidikan semasa agar kita dapat bersama-sama menjayakan aspirasi yang terkandung dalam PPPM 2013-2025.
Akhirnya ,saya amat yakin  dan percaya bahawa dengan keazaman, kebolehan dan pengalaman  yang ada , guru-guru dan staf sokongan sekolah ini mampu merealisasikan  harapan dan impian KPM, JPNJ, sekolah, ibu bapa, murid-murid , masyarakat dan negara untuk melahirkan keberhasilan “Modal Insan Yang Cemerlang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek“ . Bersama-sama kita memacu transformasi Pendidikan Negara ke arah “Johor Showcase – Execute To Excel ” SK Kampong Chamek akan sentiasa menzahirkan  “Mutiara Di Pedalaman  ” Insya-Allah.


Sekian, terima kasih.

HJ MOHD NOH BIN ELIAS
Guru Besar
SK Kampong Chamek 


0 maklumbalas:

PORTAL EDUWEBTV

PORTAL SSQS

PORTAL KAJIAN TINDAKAN JPN JOHOR

PORTAL E-NILAM

LAMAN LATIH TUBI UPSR

LAMAN LATIH TUBI UPSR
Sila klik banner untuk mendaftar

PORTAL PKG PALOH

SK KAMPONG CHAMEK © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute
This template is brought to you by : allblogtools.com Blogger Templates